จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับนักกีฬาฟุตบอล สโมสรบุรีรัมย์ FC ซึ่งมีนักกีฬาเข้าพักที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.บร.) และจะเริ่มทำการฝึกซ้อมที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และจะเริ่มเปิดฤดูกาลเร็ว ๆ นี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับนักกีฬาฟุตบอลบุรีรัมย์การไฟฟ้า FC
 • ชอบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรรัมย์ ก็มาต้อนรับนักกีฬาสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ FC
 • ชอบ
พณฯ เนวิน ชิดชอบ นายเสริม ไชยณรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับนักกีฬาฟุตบอลบุรีรัมย์ FC เป็นจำนวนมาก
 • ชอบ
ขวัญใจสาว ๆ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ชอบ
โฉมหน้านักกีฬาฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์การไฟฟ้า FC
 • ชอบ
นักฟุตบอลสุดหล่อ..แห่งสโมสรบุรีรัมย์การไฟฟ้า FC
 • ชอบ
รถบัสสำหรับพานักกีฬาฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์การไฟฟ้า FC ไปร่วมการแข่งขันและฝึกซ้อมสนามต่าง ๆ
 • ชอบ
รถกระบะใช้สำหรับหาเสบียงให้กับนักกีฬาฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์การไฟฟ้า FC
 • ชอบ
นักข่าวสัมภาษณ์ พณฯ เนวิน ชิดชอบ ในการต้อนรับคณะนักกีฬาฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์การไฟฟ้า FC
 • ชอบ
ปิดท้าย...นักกีฬาฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์การไฟฟ้า FC นั่งพักเหนื่อย ที่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง....ถ้ามีอะไรสงสัย ติดต่อที่ www.BURIRAMPEA.COM
 • ชอบ
WWW.BURIRAMPEA.COM
 • ชอบ