ขอถามผู้รู้หน่อยครับ ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี(ที่ใส่เนคไทสีเขียวๆ)สามารถใส่เครื่องหมายวูดแบจด์ได้หรือไม่ครับ
และในปัจจุบันนี้ ยังมีการอบรมผู้บังคับบัญชาเนตรนารีอยู้หรือเปล่าครับ
เครื่องแบบผู้กำกับเนตรนารี สามารถใส่วูดแบคจ์ ได้ครับ

ส่วนเรื่องการอบรม ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีการอบรมแยก เหมือนเมื่อก่อน โดยหลักสูตรให้ถือว่าการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เสมอเหมือนการอบรมผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ครับ โดยไม่มีการแยกออกมาเป็น ลูกเสือ หรือ เนตรนารี ครับ

โดยถ้าผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไม่ว่าจะเป็น BTC ATC ALTC หรือ LTC ก็ สามารถแต่งเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ได้ครับ โดยจะแตกต่างตรง BTC ถ้าเป็นลูกเสือ จะได้ วอคเกิ้ล ส่วนเนตรนารี จะได้ เครื่องหมาย หยดน้ำ เป็นเข็ม ครับ

ขออธบายคร่าวๆ นะครับ
  • ชอบ
ขอบคุณครับ
  • ชอบ
ขอเรียนชี้แจงการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องสั้นๆ ดังนี้
๑.การแต่งกายของ ผบ.ลูกเสือ หรือ ผบ.เนตรนารี ต้องแต่งตามที่ต้นสังกัด(โรงเรียน)ได้ร้องขอไป และคณะลูกเสือแห่งชาติได้อนุมัติมาตามใบแต่งตั้ง(ลส.๑๓)เท่านั้น
๒.การผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กล่าวมา อาทิ B.T.C., A.T.C.ทุกประเภท หรือ A.L.T.C., L.T.C. ถือเป็นเพียงภูมิความรู้เท่านั้น จะได้รับเครื่องหมายประกอบวุฒิต่างๆ ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้
หมายเหตุ : สามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซด์นี้มีรายละเอียดบอกไว้ค่อนข้างครบ :D
  • ชอบ
ขอเรียนชี้แจงการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องสั้นๆ ดังนี้
๑.การแต่งกายของ ผบ.ลูกเสือ หรือ ผบ.เนตรนารี ต้องแต่งตามที่ต้นสังกัด(โรงเรียน)ได้ร้องขอไป และคณะลูกเสือแห่งชาติได้อนุมัติมาตามใบแต่งตั้ง(ลส.๑๓)เท่านั้น
๒.การผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กล่าวมา อาทิ B.T.C., A.T.C.ทุกประเภท หรือ A.L.T.C., L.T.C. ถือเป็นเพียงภูมิความรู้เท่านั้น จะได้รับเครื่องหมายประกอบวุฒิต่างๆ ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้
หมายเหตุ : สามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซด์นี้มีรายละเอียดบอกไว้ค่อนข้างครบ
  • ชอบ
ขอเรียนชี้แจงการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการแต่งกายให้ถูกต้องสั้นๆ ดังนี้
๑.การแต่งกายของ ผบ.ลูกเสือ หรือ ผบ.เนตรนารี ต้องแต่งตามที่ต้นสังกัด(โรงเรียน)ได้ร้องขอไป และคณะลูกเสือแห่งชาติได้อนุมัติมาตามใบแต่งตั้ง(ลส.๑๓)เท่านั้น
๒.การผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กล่าวมา อาทิ B.T.C., A.T.C.ทุกประเภท หรือ A.L.T.C., L.T.C. ถือเป็นเพียงภูมิความรู้เท่านั้น จะได้รับเครื่องหมายประกอบวุฒิต่างๆ ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้
หมายเหตุ : สามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซด์นี้มีรายละเอียดบอกไว้ค่อนข้างครบ
  • ชอบ


อยากทราบการแต่งกายของผู้กำกับเนตรนารีชาย จะค้นหารูปได้ที่ใดครับ


  • ชอบ