สวัสดีค่ะอาจารย์

รบกวนอาจารย์ช่วยตั้งชื่อหลานเกิดใหม่ให้ด้วยนะคะ เป็นเด็กชายค่ะ เกิดวันที่ 6 วันจันทร์ กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.56น.
พ่อชื่อ สุเมธ ทองสมจา แม่ชื่อ ประภาพร ลินลาดค่ะ ผ่าออกค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

อมลรัตน์ ธนันต์มุกดาวงศ์
bkkeung@hotmail.com


อาจารย์ตั้งชื่อให้หลาน เป็นชื่อ รหัส 14 ชื่อ ด.ช.กฤตธน (กริด-ตะ-ทน) แปลว่า ทรัพย์ที่สร้างสรรขึ้น อายตนะ 9ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


  • ชอบ